Dades de contacte

Si el dubte que teniu és referent a transparència, ompliu aquest formulari. Si és sobre el CCCB en general, adreceu-vos a .............

Les vostres dades personals es tractaran informàticament. La Diputació de Barcelona utilitzarà aquestes dades exclusivament per gestionar la vostra sol·licitud. Per a més informació en relació a l'ús de les vostres dades, podeu enviar un correu a l'adreça lopd@diba.cat.