Comitè d'empresa

Darrera actualització: 18/2/2021 15:51 h.
En aquest apartat trobareu informació sobre la representació dels treballadors del CCCB.

El Comitè d’Empresa és l'òrgan específic de representació del personal laboral del Consorci del CCCB. La seva funció primordial és la vigilància del compliment del Conveni Col·lectiu i les normes vigents en matèria de condicions de treball i per exercir-la, ha de rebre informació sobre: 

  • la política de personal
  • implantació o revisió de sistemes d'organització i mètodes de treball
  • jornades laborals i horaris de treball, vacances i permisos, entre d'altres.

Els representants, presentats com a candidatura del sindicat CCOO, són:  

  • Presidenta: Montserrat Martínez-Izquierdo
  • Secretària:  Montserrat Novellón
  • Vocal i membre de la omissió de vigilància de la salut: Neus Moyano
  • Vocal i membre de la comissió de vigilància de la salut: Igor Viza

D’acord amb el Conveni Col·lectiu vigent, els representants dels treballadors disposen de quinze hores mensuals, de les corresponents a la jornada de treball efectiu, per a l’exercici de les funcions de representació.