Temes

Com gestionem els recursos econòmics i el patrimoni del CCCB.

Pressupost

Informació relativa a les previsions inicials dels ingressos i les despeses anuals, la seva execució durant l’any, i les dades resultants al final de l’exercici.

Informació relativa a la gestió patrimonial del CCCB.

Informació financera

Subvencions i ajuts

Informació relativa a les subvencions rebudes i atorgades per l’entitat, i sobre el programa propi de beques i pràctiques per a estudiants.