Retribucions dels òrgans de govern i gestió

Darrera actualització: 28/2/2020 16:57 h.

Les persones designades per la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona que formen part dels òrgans de govern de l’entitat, de conformitat amb els seus Estatuts, no reben cap retribució per part del CCCB.