Temes

Quines són les nostres normes de funcionament i quins els acords dels òrgans de govern del Consorci.

Normativa del CCCB

Informació sobre les actuacions jurídiques i els procediments administratius relacionats amb el CCCB.

Acords dels òrgans de govern

Contingut de les actes de les sessions dels òrgans de govern del Consorci del CCCB.

  • Actes de les reunions del Consell General del CCCB
  • Actes de les reunions de la Comissió Especial de Comptes del CCCB